Colectarea gratuită a deşeului – Informaţii privind DEEE

1. Deşeurile de echipamente electrice şi electronice (denumite în continuare DEEE), sunt echipamentele electrice şi electronice care constituie deşeuri în sensul pct. 9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, inclusiv componentele, subansamblele şi produsele consumabile care fac parte integrantă din produs în momentul în care acesta devine deşeu. DEEE pot conţine substanţe periculoase ce au un impact negativ asupra mediului şi sănătăţii umane în cazul în care nu sunt colectate separat.

1.1. Cumpărătorii au obligaţia de a nu elimina deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) ca deşeuri municipale nesortate şi de a colecta separat aceste DEEE.

1.2. Colectarea acestor DEEE se va efectua prin serviciul public de colectare a DEEE, direct de către MB Distribution (conform pct. 1.3) şi prin centre de colectare organizate de operatori economici autorizaţi pentru colectarea DEEE.

1.3. La furnizarea unui produs nou, la solicitarea cumpărătorului, distribuitorii sunt obligaţi să preia DEEE în sistem “unul la unul”, în mod gratuit, în aceleaşi condiţii precum cele de livrare a produsului nou, daca echipamentul este de tip echivalent şi a îndeplinit aceleaşi funcţii ca echipamentul nou furnizat şi să informeze cumpărătorul despre această posibilitate înainte de achiziţionarea produsului. Clienţii MB Distribution pot preda DEEE şi prin partenerul ECOTIC. Pentru mai multe detalii, click aici

1.4. Simbolul care indică faptul că echipamentele electrice şi electronice fac obiectul unei colectări separate reprezintă o pubelă cu roti, barată cu o cruce, însoţită de marcajul negru, ca în imaginea de mai jos:

1.5. Această pictogramă indică faptul ca DEEE nu trebuie amestecate cu deşeuri menajere şi că acestea fac obiectul unei colectări separate.

1.6. Pentru mai multe informaţii click aici